Bookmark and Share    

Stell av gull

  • Smykker i gull tåler mange ulik midler. 
  • Sølv pussemidler kan også brukes på gull for å fjerne oksydering i selve metallet.
  • Tørk alltid med en myk og tørr klut til slutt.
Gull og Sånt AS | Arnestadveien 2, 1390 Vollen - Norge | Tlf.: 906 37 006 | line@gullogsant.no